Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juni 21, 2006, 12:00 CEST

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 16. juni 2006 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 21. juni 2006 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 995 336 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 21. juni 2006 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer. Statoils generalforsamling besluttet 10. mai 2006 å slette disse aksjene i en kapitalnedsettelse. Beslutning om kapitalnedsettelse kan først tre i kraft etter utløp av kreditorfrist, jfr. allmennaksjelovens § 12-6.