Første gass fra In Amenas

juni 22, 2006, 23:30 CEST

Produksjonen fra gassprosjektet In Amenas i Algerie har startet. Statoil har en andel på 50 prosent i prosjektet. Utbyggingen er gjennomført i samarbeid med Sonatrach, Algeries statlige energiselskap, og BP.

In Amenas, det største felles våtgass utbyggingsprosjektet i Algerie, ligger omkring 850 kilometer sør for Hassi Messaoud, sørøst i landet. Prosjektet omfatter utbygging av fire betydelige gassfelt, med prosessanlegg og strømningsrør mellom brønner og prosessanlegg. De første tre produksjonslinjene kom i drift 27. mai, og ble etterfulgt av en periode med ferdigstilling og testing.                        


In Amenas er lokalisert sør-øst i Sahara-ørkenen, nær grensen til Libya.
   

– Dette er en betydelig milepæl for Statoil i Algerie. Vi er svært glade for å være med og bidra til å styrke Algeries rolle som gassleverandør til det europeiske markedet, sier Ottar Rekdal, direktør for Statoils virksomhet i Nord-Afrika.

Produksjonen fra feltet skal trappes opp gradvis de neste to månedene, og blir på topp nivå om lag 9 milliarder kubikkmeter gass årlig (25 millioner kubikkmeter i døgnet). I tillegg beregnes en kondensatproduksjon på 50-60.000 fat daglig.

I 2003 kjøpte Statoil 50 prosent av BPs andel i In Amenas-prosjektet.

Sonatrach, BP og Statoil opererer også gass-feltet In Salah i Sahara-ørkenen, hvor Statoil har en andel på 31,85 prosent. Produksjonen på In Salah startet i juli 2004.

I juli 2004 ble Statoil også tildelt operatørskap for blokken Hassi Mouina, som ligger i nærheten av In Salah-feltet. Statoil har en andel på 75 prosent i blokken, og Sonatrach har 25 prosent. Hassi Mouina-blokken dekker et område på 23.000 kvadratkilometer. Seismiske undersøkelser pågår nå, og leteboring er planlagt å starte i løpet av sommeren.