Riggkontrakt med Fred. Olsen Energy

juni 22, 2006, 14:00 CEST

Hydro har signert en intensjonsavtale om en tre års kontrakt med Fred. Olsen Energy ASA for en forlenget bruk av flyteriggen "Bideford Dolphin" fra 2008 til 2011.

Hydro er operatør for en rekke nye funn og feltutbygginger med undervannsløsninger som krever riggkapasitet for boring av produksjonsbrønner. Avtalen gir Hydro mulghet til å gjennomføre et omfattende program for boring av produksjonsbrønner på norsk sokkel i årene fremover.

Kontrakten har en samlet verdi for perioden 2008-2011 på 2,9 milliarder kroner. Kontrakten er avhengig av partnergodkjennelse.

"Bideford Dolphin" er en halvt nedsenkbar rigg, som for tiden borer produksjonsbrønner for Hydro i Oseberg-området.