Skip to content

Avtale om boring på prospektet West Bonne Bay

juni 28, 2006, 09:00 CEST

Hydro har inngått en overdragelsesavtale med Husky Energy Inc. for boring av en brønn i Jeanne dArc-bassenget utenfor kysten av Newfoundland og Labrador.

Hydro har i øyeblikket en eierandel på 90 prosent og er operatør for West Bonne Bay SDL 1040. I henhold til vilkårene i avtalen vil Husky motta en eierandel på 25 prosent i prospektet og en ytterligere andel på 7,5 prosent i North Ben Nevis SDL 1008, der Husky allerede har en eierandel på 65,6 prosent. Husky vil fungere som operatør for boreprogrammet.

Lederen for Hydros forretningsenhet i Canada, Johan Kristian Mikkelsen, er glad for å kunne ønske Husky Energy velkommen som partner i boringen av denne brønnen.

– Ved bruk av boreriggen “Rowan Gorilla VI”, som er på kontrakt hos Husky Energy, har vi mulighet til å bore denne brønnen i en periode der markedet for borerigger er ekstremt stramt, sier han.

Prospektet West Bonne Bay ligger i Significant Discovery License (SDL) 1040, som befinner seg om lag 320 kilometer sørøst for St. John’s. Det ligger i umiddelbar nærhet til oljefeltet Terra Nova, og på 100 meters dyp.

Brønnen vil bores med den oppjekkbare boreriggen “Rowan Gorilla VI”,  som er på kontrakt hos Husky Energy. Boringen av West Bonne Bay ventes å starte sent i juni og vil ta om lag 60 dager.