Bygger om Kristin og Åsgard for Tyrihans

juni 28, 2006, 07:00 CEST

Statoil har tildelt Aker Reinertsen en kontrakt for modifikasjonsarbeid på plattformene Kristin og Åsgard B i Norskehavet i forbindelse med utbyggingen av Tyrihans-feltet.

Kontrakten med Aker Reinertsen er verd 440 millioner kroner. Selskapet får totalansvaret for å integrere Tyrihans om bord på Kristin og Åsgard B.

Brønnstrømmen fra Tyrihans skal prosesseres på Kristin. Gass fra Åsgard B vil bli injisert i Tyrihans-reservoaret for trykkstøtte.

På Åsgard B skal Aker Reinertsen lage et nytt utløpsarrangement for gassinjeksjonen, dette inkluderer også gassmåling.

På Kristin skal selskapet bygge og installere en ny manifoldmodul for å ta inn brønnstrømmen fra Tyrihans.

I tillegg skal det gjøres oppknytning mot eksisterende Kristin-systemer.

Aker Reinertsen skal også installere utstyr for direkte elektrisk oppvarming av produksjonsrørledningen og elektroutstyr for undervanns vanninjeksjonspumper.

Arbeidet skal starte umiddelbart og være ferdig ved utgangen av 2008. Noe av stålfabrikasjonen skal utføres ved Aker Reinertsens verksted i Murmansk i Russland.

Tyrihans-utbyggingen omfatter forekomstene Tyrihans Sør, som er et oljefelt med gasskappe, og Tyrihans Nord, som er et gass- og kondensatfelt med en tynn oljesone.

Feltet bygges ut med fem havbunnsrammer - fire for produksjon/gassinjeksjon og en for vanninjeksjon. Brønnstrømmen skal overføres til plattformen gjennom en 43 kilometer lang rørledning.


Tyrihans, som skal knyttes til Kristin, vil være et av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel i de nærmeste årene.

Tyrihans-gassen skal, som Kristin-gassen, sendes gjennom rørledningen Åsgard transport til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland.

Oljen og kondensatet fra Tyrihans skal stabiliseres med væskeproduksjonen fra Kristin og sendes gjennom eksisterende rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip.

Tyrihans skal etter planen begynne å produsere i 2009, når det er ledig kapasitet i prosesseringsanleggene på Kristin.

Utbyggingskostnadene er beregnet til totalt 14,5 milliarder kroner (nominelt). De utvinnbare reservene i feltet er anslått til rundt 182 millioner fat olje/kondensat og 34,8 milliarder kubikkmeter rikgass.