Skip to Content
no

NewHeimdalPowerPlantReducesCO2Emissions

juni 28, 2006, 23:00 CEST

Hydro tildelte torsdag Reinertsen AS kontrakten for leveranse av nytt kraftanlegg på Heimdal-plattformen. Det nye kraftgenereringsanlegget vil gi 25 prosent reduksjon av CO2-utslipp fra Heimdal og 15 prosent reduksjon av NOx. Verdien av kontrakten er 300 millioner kroner.

Hydro og partnerne på Heimdal-feltet har besluttet å investere i en ny kraftmodul med kraftgenereringsanlegg med varmegjenvinning på Heimdal gassenter. Den nye kraftmodulen gir betydelige miljøgevinster og sikrer en pålitelig kraftforsyning på Heimdal, som er et viktig knutepunkt for gassbehandling og transport fra norsk sokkel.

De samlede utslipp av CO2 fra Heimdal blir redusert med om lag 25 prosent, tilsvarende om lag 50.000 tonn, når det nye kraftgenereringsanlegget er i drift. Utslippene av NOx blir redusert med om lag 15 prosent.

Prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, oppkobling og testing av den nye modulen vil foregå i perioden fra 2006 til 2008. Kontrakten tar utgangspunkt i Hydros rammeavtale med Reinertsen AS for vedlikehold og modifikasjoner, og tildelingen betyr også en videreføring av denne rammeavtalen.

Heimdal gassenter prosesserer gass fra Heimdal-feltet sammen med gass fra feltene Huldra og Vale, Skirne og Byggve. I tillegg mottar Heimdal ferdigbehandlet gass fra Oseberg feltsenter via Oseberg Gass Transport (OGT). Gassen fra Oseberg Gass Transport blir, sammen med gassen fra Huldra, Heimdal og Vale, fordelt mellom Statpipe- og Vesterled-rørledningene videre til henholdsvis Kontinentet og Storbritannia.

Den samme plattformen er også utrustet til å eksportere gass til trykkstøtte for oljeproduksjonen på Grane-feltet.

Totalt tilsvarer maksimumsnivået av prosessert gass på Heimdal omtrent 15-20 prosent av den totale norske gasseksporten.