Nytt forsyningsskip på naturgass

juni 29, 2006, 07:45 CEST

Statoil har tildelt rederiet Eidesvik Shipping AS kontrakten på levering av ett forsyningsskip drevet av nedkjølt, flytende naturgass (LNG).

Kontrakten har en varighet på fem år fra oktober 2006, i tillegg kommer opsjoner på tre ganger ett år. Totalt er verdien vel 370 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Det nye forsyningsskipet er av typen Vik Sandvik 493 LNG-Avant. Designet er av samme type som Viking Avant, som allerede er på kontrakt for Statoil. Etter planen skal det nye fartøyet gå i forsyning ut fra Kristiansund til Halten/Nordland-området.

Statoil er det eneste selskapet som bruker LNG-fartøy i offshore-virksomhet på verdensbasis.

– Statoil har to LNG-drevne fartøy på kontrakt fra før, og erfaringene er svært gode. Ikke minst når det gjelder miljø – LNG-drevne skip slipper ut betydelig mindre NOx og karbondioksid enn konvensjonelle dieseldrevne fartøy, sier Anne Therese Hestenes, direktør for driftsstøtte i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Det forventes at utslippene av nitrogenoksider (NOx) reduseres med nesten 90 prosent, noe som utgjør 160 tonn i året. Det tilsvarer det årlige NOx-utslippet fra 20.000 personbiler. Utslippene av karbondioksid reduseres med vel 20 prosent.

– Vi ønsker å bidra til en utvikling som gjør det økonomisk fordelaktig å velge miljømessig gode løsninger. I tråd med internasjonale avtaler satser Statoil på miljøtiltak som gir mest mulig forbedring for hver investerte krone, sier Hestenes.

Forsyningsskipet, som er under bygging ved verftet Westcon i Ølen i Rogaland, skal etter planen leveres høsten 2007. Et annet fartøy skal benyttes mens LNG-skipet er under bygging.