Hydro nedjusterer produksjonsmålet for olje og gass for 2006

juni 29, 2006, 23:00 CEST
Oslo (30 Juni 2006): Norsk Hydro ASA har nedjustert sitt mål for olje- og gassproduksjonen i 2006 med om lag fem prosent fra 615.000 til 585.000 fat oljeekvivalenter per dag (foed). Reduksjonen på 30.000 foed fordeler seg likt mellom Hydros norske og internasjonale virksomhet. Hovedårsakene til nedjusteringen er uforutsette hendelser i Norge, Canada og den amerikanske delen av Mexicogolfen samt noe lavere gasseksport fra norsk sokkel.

Hydro opplever en svikt i produksjonen fra de feltene i Norge hvor Hydro selv ikke er operatør, hovedsakelig på grunn av den ikke-planlagte nedstengningen av Visund-feltet, forsinket produksjonsoppbygging på nye felt og forsinket boring av produksjonsbrønner på andre felt.

Internasjonalt, forsetter produksjonsprognosene på kort sikt i Mexicogolfen å være negativt påvirket av den store etterspørselen etter tjenester fra oljeserviceindustrien etter orkanene i 2005 og fører til lavere produksjon på kontinentalsokkelen. I tillegg har produksjonen på dypvann vært lavere enn Hydros opprinnelige prognoser. Terra Nova-feltet i Canada vil være ute av produksjon til september på grunn av mekaniske problemer og en forlenget vedlikeholdsstans.

De norske feltene hvor Hydro selv er operatør produserer i henhold til plan. Grane-feltet forsetter å produsere over plan, og kompenserer for noe redusert produksjon på noen andre felt.

Eventuelle negative konsekvenser av den pågående streiken i oljeserviceindustrien på norsk sokkel er ikke tatt hensyn til i det endrede produksjonsmålet.

Hydros olje- og gass produksjon i andre kvartal 2006 forventes å være om lag 535.000 foed, hvorav 32 prosent er gass.

Det endrede produksjonsmålet for 2006 er et resultat av forsinket produksjon og har ingen påvirkning på Hydros olje- og gassreserver.Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Cecilie Ditlev-Simonsen
+47 22532097
+47 41559250
Cecilie.Ditlev-Simonsen@hydro.com
Investorkontakt
Idar Eikrem
+47 22533273
+47 95028363
Idar.Eikrem@hydro.com
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22533539
+47 91727528
Stefan.Solberg@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: 22 53 81 00
Faks: 22 53 27 25
www.hydro.com