Undervannskontrakter til konsortium

juni 29, 2006, 23:00 CEST

Statoil har tildelt en rammekontrakt med flere avtaler for undervannsinstallasjoner til Subsea 7-Acergy Consortium.

Konsortiet er et samarbeid mellom Acergy Norway AS og Subsea 7 Norway. Rammekontrakten omfatter alt undervanns installasjonsarbeid for Statoil i årene 2007 og 2008.

– Vi er svært fornøyde med rammekontrakten, som vil bidra til å sikre fartøykapasitet for Statoils i et trangt marked, sier spesialkonsulent kontrakt, Jon Østgaard, i forretningsområdet Teknologi og kontrakter.

Foreløpig er det tildelt tre kontrakter under rammekontrakten. Disse har til sammen en verdi på 500 millioner kroner.

Kontraktene er knyttet til tre prosjekter på norsk sokkel. Det første, satelittfeltet Tyrihans i Norskehavet, består av alt undervanns installasjonsarbeid for Tyrihans bortsett fra legging av større rørledninger. Kontrakten omfatter blant installasjon av brønnrammer, manifolder og andre strukturer, kontrollkabler, el-kabler, kjemikalierør, fleksible rør samt tilkobling og testing. Arbeidet skal hovedsakelig utføres i 2008.

Det andre prosjektet, Tordis IOR (improved oil recovery) i Nordsjøen, dreier seg om installasjon av brønnramme for vanninjeksjon. Arbeidet skal utføres våren 2007.

Det tredje prosjektet, Yttergryta i Norskehavet, er knyttet til installasjon av brønnramme. Arbeidet starter opp i 2007.

Etter hvert som de blir godkjent, vil flere prosjekter bli knyttet til undervanns installasjonsarbeid bestilles gjennom rammekontrakten.