Skip to content

Kontrakter for væske- og sementtjenester

juni 30, 2006, 09:00 CEST

Statoil har tildelt Halliburton AS, M-I Norge AS og Schlumberger Norge AS kontrakter for væsketjenester til en samlet verdi av 1,7 milliarder kroner.

Kontraktenes varighet er to år med opsjoner for utvidelse med tre ganger to år. Inkluderes opsjonene, har kontraktene en samlet verdi på 7 milliarder kroner.

De er blant de største væske- og sementkontraktene som tildeles i 2006 på verdensbasis, og de har sikret Statoil gode priser i et presset marked.

– Med denne tildelingen sikrer Statoil seg kapasitet for væske- og sementtjenester framover, sier anskaffelsesdirektør i enheten boring og brønn i Teknologi og prosjekter, Anders Opedal.

Kontraktene omfatter leveranser av borevæsker og håndtering av boreavfall, sementtjenester, levering av kompletteringsvæsker samt pumpetjenester i forbindelse med boring og ferdigstillelse av brønner på Statoil-opererte felt på norsk sokkel.

Halliburton er tildelt kontrakt for borevæsker, sementtjenester og kompletteringsvæsker for felt som forsynes fra basene Dusavik i Rogaland, Florø i Sogn og Fjordane, Kristiansund i Møre og Romsdal samt Hammerfest i Finnmark.

Halliburton er også tildelt kontrakt for sementtjenester og kompletteringsvæsker for følgende felt i Nordsjøen som forsynes fra Ågotnes-basen i Hordaland: Statfjord med satellitter, Gullfaks Satellitter og Kvitebjørn. I tillegg har selskapet fått kontrakt for sementtjenester for Norne-området i Norskehavet, som forsynes fra Sandnessjøen i Nordland. Kontraktene til Halliburton, uten opsjoner, har en samlet verdi på i overkant av 1,2 milliarder kroner.

M-I Norge er tildelt kontrakt for borevæsker for felt som forsynes fra Ågotnes, samt kompletteringsvæsker for feltene Gullfaks og Veslefrikk i Nordsjøen. Kontrakten, uten opsjoner, er verd rundt 370 millioner kroner.

Schlumberger Norge er tildelt kontrakt for sementtjenester for feltene Gullfaks og Veslefrikk. Kontraktens verdi, uten opsjoner, er om lag 75 millioner kroner.