Signerte seismikkontrakt i Libya

juli 3, 2006, 12:00 CEST

Hydro og Geofizyka Krakow signerte søndag en kontrakt om innhenting av 1.000 kilometer med 2-D seismikk for blokk 146, den første Hydro-opererte lisensen i Libya.

I desember i fjor signerte Hydro avtalen for blokk 146 med det nasjonale oljeselskapet National Oil Cooperation(NOC).

Seismikkontrakten som nå er tildelt, inngår i leteprogrammet Hydro har forpliktet seg til å gjennomføre i blokken. Arbeidsprogrammet omfatter også to letebrønner.

Hydro har forpliktet seg til å dekke kostnadene i den første leterunden for lisensen. Oppstart for innhentingen av seismikk er beregnet til 8. november i år.

Blokk 146 befinner seg i Murzuk-bassenget omkring 90 mil sør for Tripoli, ikke langt fra grensen til Tsjad.

Området befinner seg for øvrig i nærheten av blokk 186, der Hydro har hatt stor letesuksess de siste årene, sammen med partnerne Total og OMV og operatøren Repsol.