Konsesjon for kraftvarmeverk

juli 4, 2006, 23:30 CEST

Statoil har fått konsesjon for bygging av et kraftvarmeverk på Mongstad-raffineriet i Hordaland, men selskapet har foreløpig ikke fått svar på søknad om utslippstillatelse.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statoil konsesjon til å bygge et kraftvarmeverk på Mongstad-raffineriet, og en tilhørende 61 kilometer lang gassrørledning fra Kollsnes til Mongstad. Gassrøret skal forsyne kraftvarmeverket med naturgass fra Troll-feltet i Nordsjøen. Kraftvarmeverket blir en del av oppgraderingen av Mongstad-raffineriet.

Statens Forurensingstilsyn (SFT) har foreløpig ikke gitt Statoil utslippstillatelse, noe som er en forutsetning for at kraftvarmeverket blir bygget. Egil Sæl, direktør for forretningsutvikling i Foredling og markedsføring, håper og tror at en utslippstillatelse fra SFT vil foreligge om kort tid.

– Først når en tillatelse foreligger, vil prosjektet legges fram for endelig beslutning om gjennomføring i selskapet. Derfra vil det ta i overkant av tre år før anlegget vil være i drift, sier Sæl.

NVE mener det er betydelige samfunnsmessige fordeler med kraftvarmeverket, blant annet høy energiutnyttelse, direkte og indirekte nytte av kraften og varmen for industri og mer effektiv energibruk på raffineriet. NVE framholder også at kraftvarmeanlegget er i tråd med EUs ønsker.

– Vi er glade for konsesjonen. Det er særlig gledelig at NVE peker på prosjektets mange positive sider. Dette prosjektet vil kunne bidra til betydelig bedre energiutnyttelse, i begynnelsen vil utnyttelsesgraden bli om lag 70 prosent, sier Sæl.

NVE har ikke satt vilkår om rensing av karbondioksid (CO2), men stiller krav om at anlegget tilrettelegges for CO2-håndtering.

Kraftvarmeverket vil ha en effekt på 280 megawatt (MW) elektrisitet og vil levere 350 MW som varme til raffineriet. Årlig elektrisitetsproduksjon er anslått til 2,3 terawattimer (TWh).

Det er det danske energiselskapet Elsam som skal bygge, eie og drive kraftvarmeanlegget. Statoil skal stå for ombygging av raffineriet. Rettighetshaverne i Troll-feltet vil eie gassrøret fra Kollsnes til Mongstad. Til sammen skal det investeres for anslagsvis 4 milliarder kroner.