Kontraktorer valgt for undervannskompresjon på Ormen Lange

juli 10, 2006, 14:00 CEST

Hydro har på vegne av Ormen Lange-feltets partnerskap valgt kontraktorer for to pilotkontrakter for undervanns kompressorstasjon og krafttilførsel.

Full utøvelse av kontraktene er avhengig av godkjenning i partnerskapet for Ormen Lange av arbeidsprogram og budsjett for pilotprogrammet. I påvente av denne godkjennelsen, har man blitt enig om et begrenset arbeidsomfang og kostnadseksponering. Ormen Lange-partnerne ventes å ta en endelig beslutning senere i år.

Aker Kværner Subsea AS er valgt som EPC-kontraktor (ingeniørtjenester, innkjøp, og konstruksjon) for en pilotstasjon med undervannskompressor i full skala, og Vetco Aibel AS er valgt som EPC-kontraktor for en pilotstasjon for krafttilførsel.

To års testing

De to pilotene vil bli testet i to år på Ormen Langes prosessanlegg på Nyhamna med sikte på å kvalifisere undervannskompresjonsteknologien for kommersiell bruk. Hvis teknologien blir kvalifisert, vil piloten for undervannskompresjon utgjøre en av de fire permanente kompresjonstogene på Ormen Lange-feltet. Krafttilførselspiloten representerer utstyret som er nødvendig for å levere elektrisk strøm og kontrollsignaler til den permanente undervannskompressorstasjonen 120 kilometer fra land.

Utførelsen av kontraktene vil bli kansellert dersom Ormen Lange partnerne vedtar å avslutte pilotprogrammet med undervannskompresjon. Gasseksport fra Ormen Lange avhenger ikke av kvalifiseringen av pilotprogrammet for undervannskompresjon. Men det representerer en forretningsmulighet for Ormen Lange til å utvikle et levedyktig og kostnadseffektivt system for undervannskompresjon som kan konkurrere med en plattform om å være framtidens kompresjonsalternativ for feltet. Det representerer også et betydelig teknologisprang for industrien.

Hvis partnerne bestemmer seg for å fortsette pilotprogrammet, vil kontraktsverdien på undervannskompresjonsstasjonen i pilotprogrammet være på rundt 850 millioner kroner. Kontrakten inkluderer også en opsjon for utstyrsleveranser til den permanente undervannskompresjonsstasjonen. Kontrakten for krafttilførselspiloten er på rundt 97 millioner kroner. Denne kontrakten inkluderer en opsjon for å levere det permanente krafttilførselssystemet.

Undervannsanlegg

Ormen Lange-feltet, som ligger 120 kilometer nordvest av Kristiansund, vil bli utbygd med et undervannsanlegg tilknyttet et landanlegg. Den initielle utbyggingen består av to brønnrammer. Hver brønnramme vil være koplet til to rørledninger som frakter gassen til prosessanlegget på Nyhamna. Prosessert gass skal eksporteres gjennom verdens lengste undersjøiske rørledning 1.200 kilometer over Nordsjøen til England.

I den første produksjonsfasen vil gass fra Ormen Lange-feltet strømme ved hjelp av sitt eget reservoartrykk. Senere er offshorekompresjon nødvendig for å opprettholde produksjonsnivået og for å hente ut de forventede gass- og kondensatvolumene. Hovedplanen for offshorekompresjon er en plattform.

Hvis undervannskompresjon blir valgt som det fremtidige kompresjonsalternativet, vil den permanente kompressorstasjonen bli installert på 860 meters dyp og vil tilføres elektrisk kraft fra land. Nødvendig elektrisk kraft og kontrollsignaler fra land vil bli transportert 120 kilometer til undervannskompresjonstasjonen på Ormen Lange-feltet.