Skip to Content
no

Hydro Texaco overtas av Reitan Servicehandel

juli 10, 2006, 06:35 CEST

Hydro har besluttet å selge sin 50 prosent eierandel i bensinstasjonkjeden Hydro Texaco i Norge og Danmark til den skandinaviske handelsbedriften Reitan Servicehandel for om lag en milliard kroner.

Reitan Servicehandel, som spesialiserer seg på organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen varehandel, overtar den totale virksomheten som til sammen omfatter mer enn 750 Hydro Texaco- og Uno-X-stasjoner. To tredeler av stasjonene er selskapseid.

Salget, som også innebærer at Chevron selger sin eierandel til Reitan Servicehandel, er betinget av myndighetsgodkjennelse i begge land og forventes gjennomført i begynnelsen av fjerde kvartal 2006. Salget forventes ikke å ha vesentlig betydning for Hydros resultater.

Hydro Texaco AS er eid 50 prosent av Hydro og 50 prosent av det amerikanske oljeselskapet Chevron. Virksomheten omfatter distribusjon, markedsføring og salg av petroleumsprodukter, samt butikkdrift ved bensinstasjonene.

Reitan Servicehandel overtar samtlige medarbeidere i Hydro Texaco AS, 176 i Norge og 170 i Danmark, herunder også pensjonsforpliktelsene.