Skuffende Valkyrie-brønn

juli 12, 2006, 09:45 CEST

Boringen av en letebrønn i Valkyrie-prospektet ved Norne i Norskehavet er avsluttet. Det ble ikke funnet hydrokarboner i kommersielle mengder.

Produksjonsskipet på det Statoil-opererte Norne-feltet er en av de meste lønnsomme installasjonene på norsk sokkel, og det har vært knyttet stor spenning til videre utvikling av området. For to år siden ble det gjort oljefunn i strukturene Linerle og Falk.

Et funn i Valkyrie-strukturen ville bidratt til å styrke området ytterligere og kanskje gitt grunnlag for egen infrastruktur. Jostein Gaasemyr, produksjonsdirektør for Norne, er derfor svært skuffet.

– Vi hadde håpet å påvise store reserver. Nå skal vi gjennomgå data for brønnen som er boret og se på strategien for hele området på ny, sier Gaasemyr.

Planen er å bore ytterligere én letebrønn i Valkyrie-strukturen tidlig neste år.

Valkyrie-strukturen ligger vel 25 kilometer nordøst for Norne-feltet i produksjonslisens 128 og 2,7 kilometer sørøst for Linerle-funnet.

Letebrønn 6608/11-5 ble boret til total dybde på 2248 meter, inn i bergarter av trias alder. Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandstein av undre jura og øvre trias alder, men det ble bare påvist spor av hydrokarbonder. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Boreoperasjonen ble utført av riggen Ocean Vanguard, som nå vil bli overtatt av Shell for boringer i produksjonslisens 93 på Draugen.