Tildeler borekontrakter

juli 14, 2006, 08:45 CEST

Statoil har tildelt kontrakter for integrerte boretjenester til Schlumberger Norge AS og Baker Hughes Norge AS. Inkluderes opsjonene, har kontraktene har en samlet verdi på 1,8 milliarder kroner.

Begge kontraktene har en varighet på to år, i tillegg kommer opsjoner på to ganger to år. Kontraktene trer i kraft 1. september 2006.

Kontraktene omfatter retningsboring, måling under boring (MWD/LWD) og slamlogging på flere Statoil-opererte felt på norsk sokkel.

– Schlumberger og Baker Hughes har fått kontraktene fordi selskapene leverte de beste kombinerte tekniske og kommersielle tilbudene. Selskapene er også leverandører av disse tjenestene for andre Statoil-opererte lisenser og har demonstrert en god kultur inne helse, miljø og sikkerhet (HMS), sier Anders Opedal, anskaffelsesdirektør i enheten boring og brønn i Teknologi og prosjekter.

Schlumberger Norge er tildelt kontrakt for integrerte boretjenester på Heidrun-feltet i Norskehavet samt Sleipner-feltene og Volve-feltet i Nordsjøen. I tillegg skal selskapet utføre tjenester i forbindelse med leteboring. Kontrakten er verd 420 millioner kroner uten opsjoner.

Baker Hughes skal utføre integrerte boretjenester på Tyrihans-feltet i Norskehavet. Denne kontrakten er verd 80 millioner kroner, uten opsjoner.