Meldepliktig handel 

juli 17, 2006, 07:00 CEST

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnBNOR 14. juli 2006 kjøpt 111.000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 187,68 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 1.106.336 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 19. juni 2006 på 23.441.885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer. Statoils generalforsamling besluttet 10. mai 2006 å slette disse aksjene i en kapitalnedsettelse. Beslutning om kapitalnedsettelse kan først tre i kraft etter utløp av kreditorfrist, jfr. allmennaksjelovens § 12-6.