Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juli 18, 2006, 13:30 CEST

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 14. juli 2006 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. juli 2006 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 1.032 479.aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 21. juni 2006 på 23.441.885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer. Statoils generalforsamling besluttet 10. mai 2006 å slette disse aksjene i en kapitalnedsettelse. Beslutning om kapitalnedsettelse kan først tre i kraft etter utløp av kreditorfrist, jfr. allmennaksjelovens § 12-6.