ISO-kontrakt til Rheinhold & Mahla

juli 21, 2006, 07:30 CEST

Statoil har på vegne av partnerne i Snøhvit-lisensen tildelt Rheinhold & Mahla Industrier as kontrakten på isolering, stillas og overflatebehandling (ISO) av landanlegget Hammerfest LNG i driftsfasen.

 

LNG-fabrikken på Melkøya kommer i drift neste år.

Kontrakten er anslagsvis verd 300 - 400 millioner kroner, inkludert opsjoner.

ISO-kontrakten for landanlegget for Snøhvit-gassen på Melkøya ved Hammerfest løper til 31.12.2010, med mulighet for tre ganger to års forlengelse.

Rune Skeie, leder for prosjekter i Snøhvit Drift, ønsker R&M Industrier velkommen og ser fram til et langt og godt samarbeid hvor R&M blir en sentral aktør i den totale driften av LNG-anlegget.

– Ved valg av leverandør har Statoil blant annet lagt vekt på at kontraktøren etablerer seg i Hammerfest, sier Skeie. 

R&M vil satse på opplæring og bruk av lokal arbeidskraft under kontrakten, og har blant annet inngått en samarbeidsavtale med det lokale firmaet Hammerfest Maritime Service (HMS).

Snøhvit er første utbygging i norsk del av Barentshavet og det første anlegget for LNG (flytende naturgass) i Europa. Fra havbunnsinstallasjonene ute på feltet skal ubehandlet brønnstrøm føres inn til Hammerfest LNG for prosessering og utskipning når anlegget kommer i drift i 2007. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.