Forlenger kontrakter for vedlikehold og modifikasjon

juli 24, 2006, 13:00 CEST

Statoil forlenger tre kontrakter for vedlikehold og modifikasjon på plattformer selskapet opererer på norsk sokkel. Avtalene har en samlet verdi på 3,6 milliarder kroner.

Forlengelsene gjelder for to år fram til mars 2009, og er første opsjon i en avtale som ble inngått i mars 2002.

Aker Kværner Offshore Partner får forlenget vedlikeholds- og modifikasjonskontrakten for alle plattformene på Tampen-området i Nordsjøen. Avtalen har en verdi på 2 milliarder kroner.

Vetco Aibel får forlenget avtalen for Troll/Sleipner-området i Nordsjøen og prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland. Kontrakten er verd om lag 800 millioner kroner.

I Halten/Nordland-området i Norskehavet skal Aker Reinertsen fortsatt ha ansvaret for vedlikehold og modifikasjoner. Denne kontrakten er også verd om lag 800 millioner kroner.

– Et godt og tett samarbeid med leverandører innenfor vedlikehold og modifikasjon er av stor betydning for Statoil. Vi har gode erfaringer med de tre leverandørene med hensyn til effektivitet, og sikkerhet, sier Terje Overvik, konserdirektør for forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Kontraktene for vedlikehold og modifikasjon varer i utgangspunktet til slutten av februar 2007. Avtalene inneholder mulighet for forlengelse med tre perioder på to år.