Tørr Edvarda-brønn

juli 25, 2006, 07:30 CEST

Boringen av letebrønnen 6403/6-1 i Edvarda-strukturen i Norskehavet er avsluttet uten at det er funnet gass eller olje.

– Det er selvsagt skuffende at vi ikke fant hydrokarboner. Men dypvannsområdene i Norskehavet er lite utforsket. Dette nye datapunktet vil være et viktig bidrag i arbeidet med å påvise mer olje og gass i området, sier Kjersti Seim, som er letesjef Norskehavet dypvann.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 4095 meter under havoverflaten. Boreriggen Eirik Raude utførte boringen på 1720 meter vanndyp. Hensikten var å undersøke potensialet for olje og gass i mulige sandsteiner av kritt alder i Edvarda-prospektet.

Edvarda ligger rundt 100 kilometer nordvest for gassfeltet Ormen Lange i den sørlige delen av Norskehavet, om lag 230 kilometer nordvest av Kristiansund.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse 322, med en andel på 90 prosent. Shell er den øvrige rettighetshaveren.