Skjerper krav til livbåter

juli 25, 2006, 07:00 CEST

Nybrottsarbeid i Statoil og Oljeindustriens Landsforening kan bidra til å få fram en ny internasjonal standard for livbåter.


Alf Morten Sirevaag er nominert til årets ONS-pris for helse, miljø og sikkerhet for arbeidet med livbåtprosjektet. Foto: Øyvind Hagen

Livbåtprosjektet ble satt i gang etter at det i fjor ble oppdaget svakheter på seks frittfall-båter på Kristin-plattformen i Norskehavet og Veslefrikk B-plattformen i Nordsjøen. Båtene fikk skader på overbygget under testing. Alf Morten Sirevaag, overingeniør i Statoil, har ledet livbåtprosjektet.

– Dagens internasjonale standard er for generell. Nybrottsarbeidet det siste året vil trolig tvinge fram en ny standard. Verken kjøpere eller selgere har vært klar over dynamikken i de krefter som påføres under stup. Flere båttyper har hatt svakheter, sier Sirevaag.

Prosjektets opprinnelige formål var å analysere sliskelivbåtene med svakheter på Veslefrikk B og Kristin. Siden er det blitt utvidet. Det siste året har alle de 14 typer av frittfall-båter som benyttes på norsk sokkel blitt testet.

Det er både utført modelltesting og fysisk fullskalatesting. Nærmere 5000 tester, både i stille vann og under ulike bølgeforhold, er gjennomført ved Marintek i Trondheim. I påvente av ny internasjonal standard skjerper oljeindustrien egne krav.

– Erfaringene fra prosjektet gjør at vi nå stiller langt strengere krav ved innkjøp av livbåter. Nye spesifikasjoner vil bli utarbeidet, sier Sirevaag.

Etter at det ble oppdaget svakheter ved én båttype fra produsenten Umoe Schat-Harding i fjor, ble det raskt konstatert at enda en båt fra samme produsent hadde lignende svakheter i overbygget.

– Vi varslet alle som bruker denne livbåten, og i fjor høst knyttet Oljeindustriens Landsforening (OLF) seg til prosjektet. Også et nettverk av operatører og boreselskaper deltar, sier Sirevaag, som på grunn av sitt omfattende arbeid er nominert til årets helse-, miljø- og sikkerhetspris i regi av Petroleumstilsynet og ONS 2006.

Tester har også avdekket mindre risiko for inntrykking av tak og vegger på enkelte livbåter fra produsenten NorSafe. Siden midten av juni har fem arbeidslag jobbet på fem plattformer for å forsterke overbygget på 56 livbåter, så langt er 25 ferdigstilt. Innen 1. oktober skal alle båter med svakheter være forsterket.

Det finnes totalt 211 frittfallbåter på norsk sokkel, halvparten av disse er på Statoil-opererte installasjoner.