Gasslekkasjer i fokus

juli 28, 2006, 07:00 CEST

Ved hjelp av infrarøde kameraer og avansert elektronikk skal gassprosesseringsanlegget på Kårstø avdekke lekkasjer. Det betyr bedre sikkerhet og reduserte utslipp.


Infrarøde kameraer skal avdekke eventuelle lekkasjer ved gassprossesanlegget på Kårstø. Montasje: GasOptics.

Gassanlegget på Kårstø i Rogaland har kjøpt inn et fullskala gassvisualiseringssystem (GVS) fra det svenske selskapet GasOptics. Systemet skal leveres i mars 2007.

GVS-teknologien gjør det mulig både å se og kvantifisere usynlige gasslekkasjer, og kommer i tillegg til de andre detekteringssystemene på Kårstø.

GVS består av flere kameralinser som knyttes opp mot en databehandlingsenhet, hvor bilder og informasjon kan hentes fram på skjerm og analyseres. På sikt skal systemet knyttes opp mot brann- og gassvarslingssystemene på anlegget.

– GVS-kameraet oppdager utslipp av metanholdig gass, og har en lavere påvisningsgrense enn konvensjonelle gassdetektorer i markedet. Kameraene vil også dekke et større geografisk område, sier Ragnhild Hagland, leder for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved prosessanlegget på Kårstø.

Kameraene forteller operatørene hvor gasslekkasjen kommer fra, slik at de slipper å lete etter den. Dersom kameraene oppdager en lekkasje, starter de opptak samtidig som de starter gassalarmen. Lekkasjens størrelse og hvor den er lokalisert vises i et helt vanlig bilde på en dataskjerm, der operatøren kan velge å se det som enkeltbilde eller film.

– Påvisning av gasskyen og omfanget av den på et tidlig stadium, gir økt sikkerhet i beredskapssituasjoner hvor vi må sende inn innsatspersonell for å redusere skadeomfanget, sier Hagland.

Statoils heleide datterselskap Statoil Innovation har aksjemajoriteten i GasOptics.