Skip to Content
no

LO engasjerer seg for Mongstad

august 9, 2006, 12:00 CEST

Landsorganisasjonen i Norge (LO) inviterte sentrale politikere og media med på et besøk på det Statoil-opererte raffineriet på Mongstad i dag, onsdag 9. august, for å synliggjøre betydningen av det planlagte kraftvarmeverket Energiverk Mongstad.


LO-nestleder Roar Flåthen (midten) ble vist rundt av Statoils Egil Sæl (t.v.) og mongstaddirektør Bjørn Kåre Viken (t.h.).

– LO har bedt om å få komme til Mongstad fordi organisasjonen er interessert i industriell utvikling i Norge. Kraftvarmeverket vil tilrettelegge for videre utvikling av industriområdet på Mongstad, sier direktør for forretningsutvikling i Statoils forretningsområde Foredling og markedsføring, Egil Sæl.

Det er nestleder i LO, Roar Flåthen, som står bak invitasjonen til besøket.

– Vi ønsker å vise hvor viktig dette prosjektet er miljømessig og industrielt. Norge trenger større energiproduksjon, derfor er det viktig å fremme de prosjektene som er realistiske, sier Flåthen.

Kraftvarmeverket vil gi en mer effektiv utnyttelse av energien fra raffineriet, men kan bli hindret av særnorske krav om fangst av karbondioksid (CO2).

– Vi synes det er positivt med LOs engasjement for kraftvarmeverket nå før den forestående innstillingen fra Statens Forurensningstilsyn (SFT). Vi er spente på hvilke krav SFT vil stille til prosjektet, sier Sæl.

SFT er ventet å komme med sin innstilling i løpet av denne uka.