Kontrakt til Halliburton AS

august 10, 2006, 13:00 CEST

Hydro har inngått kontrakt med selskapet Halliburton AS om leveranse av utstyr og tjenester for å gjennomføre kveilerørsoperasjoner på norsk sokkel. Rammekontrakten gjelder for alle Hydro-opererte offshoreinstallasjoner.

Kontraktsverdien er beregnet til 150 millioner norske kroner over en tre års periode med mulighet til å forlenge kontrakten i inntil seks år, fordelt på tre perioder med to års varighet. Kontraktsoppstart er satt til 1. september i år.

Tjenesten omfatter leveranse av standard kveilerørsoperasjoner, stimulering, pumping og nitrogen-operasjoner for å utføre vedlikehold og intervensjoner på alle Hydroopererte brønner.

Halliburton er i dag ikke etablert som leverandør av  kveilerørstjenester på norsk sokkel. Selskapet vil nå  etablere en base for denne typen tjenester i Bergen med støtte fra Stavanger og Aberdeen i Skottland.