Skip to Content
no

Snøhvit ferdigboret uten skadelige utslipp

august 10, 2006, 13:00 CEST

Boreriggen Polar Pioneer har nå fullført bore- og brønnoperasjonene på Snøhvit-feltet i Barentshavet. Arbeidet er gjennomført uten skadelige utslipp til sjø.


Riggen Polar Pioneer har nå avsluttet arbeidene på Snøhvit etter 616 døgn på feltet. Foto: Allan Klo

Siden riggen kom til feltet i desember 2004, har den boret og komplettert ti brønner på Snøhvit. Ni av disse er produksjonsbrønner, mens den siste er en injeksjonsbrønn for karbondioksid (CO2).

Polar Pioneer har gjennomført bore- og brønnoperasjonene uten skadelige utslipp til sjø, og i henhold til totale tids- og budsjettrammer, sier en fornøyd bore- og brønnsjef i Snøhvit, Thor Bensvik.

Den vel tjue år gamle riggen ble modifisert i forkant av borestart for å tilfredsstille de strenge miljøkravene for boring i Barentshavet. Mannskapet om bord har fått målrettet opplæring for å kunne arbeide i samsvar med disse kravene.

Selve borearbeidene ble avsluttet noe hurtigere enn tidsplanen, mens komplettering og opprensking av brønnene ble noe forsinket på grunn av operasjonelle problemer med utstyret på havbunnen og streik blant oljeservicearbeiderne i sommer.

Polar Pioneer forlot Snøhvit onsdag 9. august. Riggen er nå framme på Tornerose-prospektet, øst for Snøhvit, for å bore en letebrønn der.

Første fase av Snøhvit omfatter feltene Snøhvit og Albatross, om lag 140 kilometer nordvest av Hammerfest. Brønnene settes i produksjon når mottaksanlegget Hammerfest LNG på Melkøya står klar i 2007. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.