Skip to Content
no

Borer på Tornerose

august 11, 2006, 07:00 CEST

Statoil har startet boring av en avgrensningsbrønn på Tornerose-prospektet i Barentshavet. Riggen Polar Pioneer startet borearbeidene torsdag 10. august.


Riggen Polar Pioneer startet boringen av en avgrensningsbrønn på Tornerose torsdag 10. august.

Brønnen bores for å kartlegge omfanget av petroleums- reservene i prospektet.

– Avgrensningsbrønnen er viktig for å kunne påvise gass som kan styrke grunnlaget for en eventuell utvidelse av Snøhvit-anlegget på Melkøya, sier Tim Dodson, direktør for leting på norsk sokkel.

Tornerose ligger om lag 55 kilometer øst for Snøhvit og 125 kilometer nordvest for Hammerfest. Havdypden i området er vel 400 meter.

Boreoperasjonen er ventet å ta om lag 40 dager.

Statoil er operatør for Tornerose og har en andel på 33,53 prosent. Øvrige rettighetshavere er Petoro (30,00), Total E&P Norge (18,40), Gaz de France Norge (12,00), Amerada Hess Norge (3,26) og RWE Dea Norge (2,81).