Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

august 15, 2006, 23:00 CEST

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnBNOR 15. august 2006 kjøpt 118.000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 175,95 kroner. Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 1.150.479 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 16. august 2006 på 23.441.885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer. Statoils generalforsamling besluttet 10. mai 2006 å slette disse aksjene i en kapitalnedsettelse. Beslutning om kapitalnedsettelse kan først tre i kraft etter utløp av kreditorfrist, jfr. allmennaksjelovens § 12-6.