Brasil-transaksjon gjennomført

august 16, 2006, 21:00 CEST

Transaksjonen i forbindelse med Hydros overtakelse av EnCanas 50 prosent eierandel i konsesjonen BMC-7 i Brasil er gjennomført.

I november i fjor inngikk Hydro en avtale med kanadiske EnCana Corporation om å kjøpe et EnCana-datterselskap som har en 50 prosent eierandel i konsesjonen BMC-7 utenfor kysten av Brasil. Det lovende Chinook-feltet ligger i denne konsesjonen.

Denne transaksjonen ble godkjent av de brasilianske myndighetene og er nå gjennomført. Kerr-McGee, som nylig ble kjøpt opp av Anadarko Petroleum Corporation, har den andre 50 prosent eierandelen i konsesjonen.

Hydro er operatør i planleggingsfasen av Chinook-feltet og forventer at erfaringene fra andre tungoljefelt skal bidra til økt verdiskapning fra feltet.

Feltet ligger 75 kilometer utenfor kysten av Brasil på om lag 100 meters vanndyp. Tistedeværende ressurser er anslått til  to milliarder fat tungolje, og utvinnbare reserver er anslått til 250-450 millioner fat olje.
 
Hydro og KerrMcGee har betydelig komplementær ekspertise, og et integrert prosjektteam arbeider for å få den best mulige plan for utbygging av feltet.