Skip to Content
no

Godt resultat av lisensbudrunde for Mexicogolfen

august 17, 2006, 15:40 CEST

Hydros forretningsenhet for Mexicogolfen fikk treff med 23 av sine 35 bud på blokker i den største lisensbudrunden som har vært holdt for vestlige deler av Mexicogolfen på åtte år.

- Denne budrunden gir forvarselet om de neste tre års aktivitetsnivå på dypt vann i golfen. Jeg er fornøyd med vår innsats og med resultatene, sier Kelly Barnes, direktør i Hydro Gulf of Mexico. Han påpeker at konkurransen var sterk, med et snitt på 2,3 bud per område i forhold til det normale 1,2 bud per område.

Hydro gikk seirende ut av alle sju budrunder på grunnere vann på sokkelen og vil dermed bli operatør for dem alle. Hydro var også beste budgiver i 16 av 28 områder på dypt vann og vil komme til å bli operatør i 14 av dem. Hydro har en gjennomsnittlig andel på 94 prosent i blokkene. Lisensene har en varighet på fem år på sokkelen og 10 år på dypt vann. 

- Disse tildelingene vil ikke bare gjøre oss i stand til å holde fram med våre vellykte aktiviteter på sokkelen, men vil også gi oss innpass i en rekke prospekter i dypvannsområdene Miocene og Oligocene, foruten sør og øst for Norman-prospektet der boring er i gang, sier en fornøyd Helge Haldorsen, som leder Hydros forretningsenhet for Mexicogolfen.

Alle Hydros bud, som var høyeste innlagte bud, vil nå bli gjennomgodt og endelig godkjent av US Mineral Management Service (MMS), et arbeid som kan ta inntil 90 dager.