Skip to Content
no

Gass påvist på Trost

august 18, 2006, 14:30 CEST

Statoil har avsluttet boringen i en undersøkelsesbrønn i Trost-prospektet i Norskehavet. Det ble påvist gass, og funnet blir nå evaluert med tanke på produksjon knyttet opp til Norne-feltet.

– Vi håper funnet på Trost kan være kommersielt drivverdig, men det er for tidlig å si, sier Tim Dodson, letedirektør for norsk sokkel.

Prospektet er lokalisert om lag én kilometer vest for Norne-feltet i Norskehavet. Undersøkelsesbrønn 6608/10-11S ble boret til et totalt dyp av 3243 meter inn i bergarter av tidlig jura alder. Målet var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av jura alder.

Brønnen er permanent plugget og forlatt. Boreoperasjonen ble utført av riggen Transocean Arctic, som fortsetter med produksjonsboring på Norne-feltet.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse 128, med en andel på 50,5 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Petoro (24,5%), Eni (11,5%) og Hydro (13,5%).