Skip to Content
no

Uten tittel

august 21, 2006, 12:30 CEST

Statoils aktivitet innen leting og utbygging på norsk sokkel har økt betydelig de siste to årene, og selskapet er godt rustet til å opprettholde det høye aktivitetsnivået i årene som kommer.

 

Det sa konsernsjef Helge Lund under en pressekonferanse 21. august, i forkant av oljemessen ONS.

Statoil arbeider nå med rundt 15 prosjekter som kan bli besluttet for utbygging på norsk sokkel i 2006 og 2007.

Fornyet satsing på norsk sokkel var ett av Helge Lunds hovedbudskap da han holdt sin første pressekonferanse som konsernsjef i forkant av ONS i 2004.
 
– Siden den gang har vi godkjent 13 prosjekter på norsk sokkel og trappet opp leteaktiviteten betydelig. Statoil har utvilsomt bidratt sterkt til den aktivitet og optimisme som preger sokkelen i dag, sier Lund.
 
– Kapasiteten innen oljeindustrien er presset på global basis. Dette byr på utfordringer også for oss, men gjennom et godt samarbeid med viktige leverandører og en aktiv innsats innen rekruttering og kompetanseutvikling har vi jobbet godt med å sikre oss kapasitet til å gjennomføre de ambisiøse planene som er lagt, både i Norge og internasjonalt, sier han.
 
– Som operatør og partner jobber vi med rundt 15 nye prosjekter på norsk sokkel som kan bli besluttet for utbygging i 2006 og 2007, opplyser Lund.
 
På Kapitalmarkedsdagen i juni presenterte Statoil en ambisjon om å opprettholde et produksjonsnivå på én million fat oljeekvivalenter per dag fra norsk sokkel fram til 2015. Konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge, Terje Overvik, fastslår at det krever en videreføring av en offensiv satsing som omfatter hele sokkelen.
 
– I Barentshavet ser vi et økt potensial for olje etter den vellykkede letebrønnen på Goliat ved inngangen til året. Partnerskapet i Snøhvit har også besluttet å utføre studier for å vurdere om det er mulig å produsere olje fra Snøhvit-strukturen. I denne forbindelsen skal det settes i gang planlegging av en mulig avgrensningsbrønn for å få oljesonen i feltet bedre kartlagt, sier Overvik.

Han legger til at Statoil for tiden borer en avgrensningsbrønn på Tornerose-prospektet øst for Snøhvit. Denne letebrønnen er et ledd i arbeidet med å etablere et ressursgrunnlag for en eventuell utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya i Finnmark.
 
Norskehavet har vært et viktig vekstområde for Statoil de siste årene. Infrastrukturen som ble bygget ut i forbindelse med Åsgard-feltet, har utløst mange nye feltutbygginger og muligheter.
 
– For ti år siden var Heidrun-feltet det eneste Statoil-opererte feltet i Norskehavet. I dag har vi føyd Norne, Urd, Åsgard, Mikkel og Kristin til porteføljen av felt i drift i Halten-Nordland-området. Som operatør er vi også i gang med utbyggingen av Tyrihans, og vi deltar som partner i den Hydro-opererte Ormen Lange-utbyggingen. Vi arbeider med flere muligheter for nye feltutbygginger som kommer til å gjøre Norskehavet til et viktig vekstområde også i framtiden, påpeker Overvik.
 
Han nevner i den sammenheng overtakelsen av BPs eierandel i Luva-funnet på dypt vann vest for Bodø. Statoil er nå operatør og har en eierandel på 75 prosent i lisensen. Selskapet planlegger å bore to letebrønner i nærliggende prospekter i 2007/2008.
 
– Også i Nordsjøen har vi høy aktivitet: Vi har et omfattende leteprogram, vi driver en kontinuerlig innsats innen økt utvinning og best mulig utnyttelse av de felt og installasjoner som er i drift, og vi har en offensiv plan for modning av nye utbyggingsprosjekter, sier Overvik.