Skip to Content
no

Går for utbygging av Gjøa

august 22, 2006, 09:00 CEST

Rettighetshaverne i Gjøa-lisensen i Nordsjøen ønsker å bygge ut feltet med en flytende produksjonsplattform. Målet er gass- og oljeproduksjon fra 2010.

Intensjonen er å sende plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet i løpet av høsten. Da vil endelig kostnadsoverslag også foreligge.

– Eierne i Gjøa er glade for at det nå er enighet om å lage en utbyggingsplan. For å oppnå høyest mulig oljeproduksjon er det nødvendig med plattform på feltet, sier leder i styringskomiteen for Gjøa, Einar Erfjord.

Gjøa-feltet ligger 70 kilometer nord for Troll-feltet og om lag 45 kilometer utenfor kysten av Sogn og Fjordane. Å få lønnsomhet i Gjøa-prosjektet har vært krevende. Det har derfor tatt lang tid å komme fram til den valgte utbyggingsløsningen, som innebærer at de tre Hydro-opererte olje- og gassforekomstene Camilla, Belinda og Fram B blir knyttet opp til Gjøa.

– Dette gir store samordningsgevinster og vil støtte opp under videre leting og utvikling av området. På sikt er det aktuelt å knytte eventuelle nye funn til Gjøa-anleggene, sier Erfjord.Gjøa-partnerne går for Statoils anbefalte løsning – en halvt nedsenkbar produksjonsplattform knyttet til havbunnskompletterte brønner. Partnerne har foreløpig planer om å bygge ut feltet med fire gassbrønner og åtte-ti oljebrønner. Plattformen skal forsynes med elektrisk kraft fra land. Løsningen er valgt av hensyn til helse, miljø og sikkerhet, tidligere erfaringer og lønnsomhet.

– Løsningen er velprøvd på norsk sokkel. Den legger til rette for best mulig utnyttelse av ressursene, sier Statoils prosjektleder for Gjøa, Kjetel Rokseth Digre.
Med dagens utvinningsplan vil over 70 prosent av gassen og noe over 20 prosent av oljen utvinnes.

Gjøa ligger i blokkene 35/9 og 36/7. Feltet ble påvist i 1989. Reservene er beregnet til 60 millioner fat olje og kondensat og 35 milliarder kubikkmeter gass. Gassen skal sendes i den britiske rørledningen Flags til St. Fergus i Skottland. Oljen skal gå i rør til Troll II-ledningen og videre til det Statoil-opererte Mongstad-raffineriet i Hordaland.

Statoil er utbyggingsoperatør for Gjøa, mens Gaz de France overtar som driftsoperatør når feltet settes i produksjon. Partnerne i Gjøa-lisensen er Gaz de France (30 prosent), Petoro (30) Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea (8).