Hydro planlegger nye gassutbygginger i Nordsjøen

august 22, 2006, 09:15 CEST

GJØA: De nye feltene vil knyttes opp mot olje- og gassinstallasjonen Gjøa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydro har startet arbeidet med å utarbeide en felles plan for utbygging og drift av gassfunnene Camilla, Belinda og Fram B i Nordsjøen utenfor Sogn og Fjordane. Planen for utbygging og drift (PUD) planlegges innlevert til myndighetene ved utgangen av 2006.

– Vi vurderer feltene som gode framtidige bidrag for Hydros portefølje på norsk sokkel, ved at ressursene effektivt kan nå markedet ved hjelp av avanserte undervannsutbyggingsløsninger og eksisterende infrastruktur i området, sier direktør Lars Christian Alsvik, ansvarlig i Hydro for leting og utvikling på norsk sokkel.

Feltene ligger på 380 meters dyp i nordsjøblokkene 35/8 og 35/11 om lag 80 kilometer vest for Florø og vil knyttes opp mot olje- og gassinstallasjonen Gjøa. Fra Gjøa planlegges gassen eksportert i en ny rørledning til rørledningssystemet FLAGS på britisk sokkel og deretter videre til ilandføringsterminal i St. Fergus. Kondensatet vil bli eksportert via en ny rørledning til Troll Oljerør II og videre til Mongstad.

Utvinnbare ressurser er om lag 18 milliarder standard kubikkmeter gass  og fire millioner Sm3 kondensat. Den valgte utbyggingsløsningen inneholder en firebrønns undervannsproduksjonsramme med to produksjonsbrønner for hver av strukturene.

Erfaringene som gjøres i forbindelse med utbygging av Camilla, Belinda og Fram B, er verdifulle sett i forhold til framtidige feltutviklingsprosjekter som i økende grad vil være basert på små volumer som kan bygges ut dersom oljeprisen fortsatt holder seg høy.

Partnere i PL 248, Camilla og Belinda

  • Hydro (operatør) 40 prosent
  • Petoro 40 prosent
  • Statoil 20 prosent

Partnere i PL 090C, Fram B

  • Hydro (operatør) 25 prosent
  • Revus 25 prosent
  • Statoil 20 prosent
  • Idemitsu 15 prosent
  • Gaz de France 15 prosent