Skip to Content
no

Norsk sokkel viktig for verden

august 22, 2006, 15:15 CEST

Statoils satsing på norsk sokkel vil være et viktig bidrag til å dekke verdens økende energibehov, sa konsernsjef Helge Lund i sitt åpningsforedrag på oljemessen ONS 2006 22. august.

– Verden har tilstrekkelig med reserver av hydrokarboner, men de er ujevnt fordelt med hovedtyngde i Midtøsten og det tidligere Sovjetunionen. Det innebærer betydelig avstand til det viktige amerikanske og europeiske energimarkedet, samtidig som de ressursrike områdene står overfor sosiale, politiske og miljømessige utfordringer, sa Helge Lund.

Utfordringer knyttet til gapet mellom energiproduksjon og energietterspørsel er tema for årets oljemesse. Konsernsjefen i Statoil mener Norge kan bidra til å gjøre gapet mindre.

– Allerede dekker Norge ti prosent av Europas gassetterspørsel. Oppstarten av Snøhvit-feltet i Barentshavet markerer første skritt i utviklingen av en ny petroleumsprovins og er et nytt bidrag til å møte verdens energibehov. Utbyggingen ved Hammerfest i Finnmark flytter grenser for løsninger innenfor teknologi og miljø, og er et godt eksempel på Statoils vilje og evne til å innta pionerrollen, sa Lund.

– Ytterligere utnyttelse av potensialet på norsk sokkel er en av Statoils viktigste strategier for å bidra til å dekke verdens energibehov; dette er ikke tiden for å hvile på laurbærene, understrekte konsernsjef Lund.

De fleste olje- og gasselskaper oppnår rekordresultater i disse dager, men økonomisk vekst betyr også økte utfordringer. I takt med voksende velstand øker verdens energibehov. I perioden fra 2000 til 2006 økte verdens oljeforbruk med nesten ti prosent. I samme periode mer en doblet oljeprisen seg. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) anslår en årlig økning i energibehovet på ytterligere 1,4 prosent fram mot 2030 .

– Samtidig øker miljøutfordringen knyttet til utslipp av klimagasser. IEA anslår at utslipp av karbondioksid i 2030 vil være 52 prosent høyere enn i 2003. Statoil skal ligge i fremste rekke for å minimere utslipp av klimagasser, sa Lund.

Oljemessen Offshore Northern Seas (ONS) arrangeres i Stavanger fra 22. til 25. august.