Forlenger riggavtale med Diamond (ny versjon)

august 22, 2006, 09:00 CEST

Statoil forlenger avtalen med Diamond Offshore Netherlands BV for innleie av boreriggen Ocean Vanguard. Kontrakten er verd 1,8 milliarder kroner.

Avtalen er inngått for to år, i tillegg har Statoil opsjon på å forlenge avtalen. Kontrakten trer i kraft i april 2008. Riggen skal i hovedsak brukes til leteboring i Nordsjøen og i Halten/Nordland-området i Norskehavet.

– Vi er svært fornøyde med at vi har sikret oss Ocean Vanguard for ytterligere to år. Dette vil gjøre det mulig å opprettholde den høye leteaktiviteten på norsk sokkel i lang tid framover, kommenterer Tim Dodson, som er letedirektør i Statoil.

Den Marshall Islands-registrerte flyteriggen Ocean Vanguard er bygget i Norge (Brevik) i 1982 og er en såkalt tredjegenerasjonsrigg. Den er designet for å kunne bore på vanndyp ned til 450 meter (1500 fot). Boredybden er angitt til maksimum 7600 meter (25.000 fot).

Riggen har vært på oppdrag for Statoil siden 2004. For tiden borer Ocean Vanguard en brønn utenfor Midt-Norge for Shell, som Statoil har et riggsamarbeid med.