Langeled - tre milliarder under budsjett

august 23, 2006, 14:00 CEST

Den 1,200 kilometer lange rørledningen mellom Norge og Storbritannia vil snart kunne ferdigstilles - tre milliarder kroner under busjett. Norsk gass vil strømme i land i Easington via verdens lengste undersjøiske rørledning og bidra til å forsyne britene med 20 prosent av deres framtidige gassbehov.

– Takket være god prosjektledelse og gjennomføring i en gunstig markedssituasjon ligger Langeled an til å bli fullført nærmere tre milliarder kroner under budsjett, fortalte prosjektdirektør Tom Røtjer til journalister på ONS-konferansen i Stavanger onsdag. Hydro er operatør for utbyggingen av Ormen Lange/Langeled-prosjektet, mens Statoil har prosjektledelsen av Langeled i samarbeid med Hydro.

Langeled-rørledningen og mottaksanlegget i Easington er en del av Ormen Lange-prosjektet, det største gassfeltet under utbygging på norsk sokkel og et av verdens største engineering-prosjekter. Prosjektet, utviklet av Hydro og selskapets partnere, er nå 80 prosent ferdig og i rute.

Noen av verdens største rørleggingsfartøyer er i gang med å legge de 100.000 rørene som trengs til å bygge verdens lengste undersjøiske rørledning, som er 1,200 kilometer lang og går fra prosessanlegget i Nyhamna på Mørekysten til Easington på den britiske østkysten.

Rørleggingsfartøyet "Acergy Piper" har nå lagt nærmere 400 kilometer av den nordlige delen av Langeled. Med hjelp av "Solitaire" vil hele ledningen bli ferdig i løpet av høsten. I disse dager er "Solitaire" i ferd med å fullføre leggingen av rør fra Nyhamna til rasområdet på Storegga, mens "S7000" gjør ferdig installasjonen på dypt vann.

På Nyhamna er hovedaktiviteten nå installering av enorme prefabrikerte rigger og rør, med nærmere 3.000 arbeidere i full sving på anleggsområdet. Konstruksjon og installering av ledninger, rør, kabler og annet utstyr vil fortsette ut dette året, mens hovedoppgaven i 2007 vil være å teste utstyret før produksjonen starter på høstparten.

Med gassreserver på nærmere 400 milliarder kubikkmeter og utbyggingskostnader på nærmere 66 milliarder kroner (om lag 10 milliarder US-dollar), vil Ormen Lange rangere som det største prosjektet på den europeiske offshore-arenaen.

De to fjernstyrte produksjonsstasjonene på havbunnen ligger 120 kilometer fra land og på 850 meters dyp, noe som gjør Ormen Lange til et verdens største og mest avanserte offshore-til-land-prosjekter.

Fra disse stasjonene vil to 30-tommers rørledninger transportere gasstrømmen til landanlegget på Nyhamna for prosessering. Ledningene er lagt over ekstremt uryddig havbunn med steinblokker og masse fra Storegga-raset i en høyde av opptil 60 meter.

I tillegg krysser rørledningene raset med en stigning på 40 grader. Her har Nexans "Spider" – en nyutviklet fjernstyrt undervanns gravemaskin – hatt oppgaven med å jevne til traseen for rørledningen.

De spesielle strømforholdene på dypt vann gir sjøtemperaturer helt ned til minus 1 grad Celsius. Slike ekstreme temperaturforhold kombinert med stort vanntrykk kan forårsake dannelsen av isklumper som kan tette ledningene. Systemet er imidlertid konstruert for å hindre slik isdannelse.

Når produksjonen fra Ormen Lange starter høsten 2007, vil 70 millioner kubikkmeter gass strømme igjennom Langeled-ledningen hver dag. Det tilsvarer hele Norges daglige energiforbruk.

Fakta om Hydro, Ormen Lange og Langeled-prosjektet

  • Partnere i Ormen Lange-feltet er Hydro, Shell, Petoro, Statoil, Dong og ExxonMobil. Hydro er operatør i utviklings- og byggefasen. Shell vil overta som operatør når Ormen Lange settes i drift. Shell har også ansvaret for boring av produksjonsbrønnene.
  • Deltakere i samarbeidsselskapet Langeled er Hydro, Petoro, Statoil, Dong, ExxonMobil, ConocoPhillips og Gassco. Hydro er operatør for Langeled i utviklings- og byggefasen.
  • Gassco vil overta driften av Langeled når rørledningen tas i bruk. Operatøren har organisert et samarbeidsprosjekt for transportsystemet og feltutviklingen for å ivareta feltutviklingen og helheten i Ormen Lange- og Langeled-prosjektet – fra reservoar til marked.
  • Statoil styrer Langeled-prosjektet sammen med Hydro. Prosjektorganisasjonen er bemannet med personell både fra Statoil og Hydro.
  • Ormen Lange-feltet, som ligger i Nordsjøen om lag 900 meter under havflaten, vil bli det nest største gassfeltet på norsk kontintalsokkel og blir en betydelig ny gasskilde for Europa fra 2007. Gassen fra Ormen Lange vil bli prosessert på Nyhamna i Møre og Romsdal og sendt videre til Storbritannia.
  • Nyhamna i Aukra kommune vil i 2007 bli knyttet til Easington via Langeled-prosjektet. Den 1.200 kilometer lange rørledningen er koplet sammen med Sleipner-senteret i Nordsjøen.
  • I årene framover vil opp mot 20 prosent av Storbritannias gass komme via Ormen Lange/Langeled-prosjektet, som vil møte etterspørsel både i Storbritannia og ellers i Europa, samtidig som det gir sikre gassleveranser for flere tiår framover.
  • Norge er i dag den tredje største gasseksportøren i verden, etter Russland og Canada. Når Ormen Lange-feltet settes i produksjon, vil Norge bli den nest største gasseksportøren i verden.