"Gå til hovedinnhold"

"Den riktige balansen er full fart fremover"

august 23, 2006, 12:50 CEST

- Verdens behov for energi øker dramatisk. For å møte den fremtidige etterspørselen er det viktig å ha full fart på satsingen både på fornybare og på fossile energikilder, sa direktør Alexandra Bech Gjørv, ansvarlig for Hydros satsing på fornybar energi, på ONS-konferansen i Stavanger onsdag.

– Samtidig må vi sette alle krefter inn på å håndtere CO2-utslippene fra fossile brensler i et livssyklusperspektiv, understreket hun.

Balansen mellom fornybar og ikke-fornybar energi

Temaet for foredraget var hvordan vi skal finne den riktig balansen mellom fornybar og ikke-fornybar energi. Bech Gjørv innledet sitt foredrag med å minne om at verden har forandret seg betraktelig siden 1970-tallet, da vi var fire milliarder mennesker og forbruket av energi var under halvparten av dagens forbruk.

Ingen vet helt sikkert hvor mye energi vi vil bruke i 2050, men med omtrent ni milliarder mennesker vil forbruket være dramatisk høyere enn i dag, og ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil mer enn 80 prosent av energikonsumet i 2050 komme fra fossile energikilder. Dette innebærer en fordobling av produksjonen av fossile brensler.

– Betydelig satsing på fornybar energi vil være avgjørende for å møte verdens voksende behov for energi. Men vi vil ikke kunne møte etterspørselen med fornybar energi alene. Derfor er det på lang sikt viktig å fange og lagre CO2 fra fossile energikilder, sa Bech Gjørv.

CO2 som trykkstøtte for økt oljeutvinning

Hydro er først og fremst et olje og gass-selskap, men satser også på fornybar energi og har i dag 10 forskjellige vindkraftprosjekter på ulike steder i Norge. I tillegg jobber Hydro aktivt med å finne fremtidens energiløsninger, blant annet ved å delta i en rekke forskningsprosjekter, men også ved å investere i spennende selskaper med ny teknologier innenfor olje og ny energi. Hydro har også mer enn ti års erfaring med forskning på C02.

– I Hydro har vi jobbet med utfordringene knyttet til CO2 siden begynnelsen av 1990-tallet. Våre forskningsaktiviteter har i første omgang vært rettet mot CO2-fangst ettersom det representerer om lag 70 prosent av utgiftene ved fangst og lagring, sa Bech Gjørv.

Hun understreket at Hydro deltar med entusiasme i det myndighetsledede prosjektet for å lage en verdikjede med CO2 som trykkstøtte for å øke oljeutvinningen fra norske felt.

– Vi bruker all den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom flere år med forskning for å se om en verdikjede for CO2 kan bli lønnsom, sa Bech Gjørv.

Store klimautfordringer

Samtidig ga hun uttrykk for at CO2 for økt utvinning ikke er nøkkelen til å løse de klimautfordringene verden står overfor, og at hun er bekymret for at den norske debatten skygger for det viktige spørsmålet om hvordan vi skal fange og lagre CO2 fra gasskraftverk og kullkraftverk på lang sikt.

– Sett ut fra et europeisk klimaperspektiv vil de norske planene om å pumpe ned CO2 i oljefelt bare utgjøre om lag én prosent av Europas CO2-utslipp. Planene om å injisere CO2 kan være et godt tiltak for økt oljeutvinning, det kan også ha en positiv klimaeffekt, men det løser ikke Europas klimaproblemer, sa hun.

I den påfølgende paneldebatten, der også EU-kommissær Andris Pibalgs og energiminister Odd Roger Enoksen deltok, la Bech Gjørv vekt på at vi må få så mye miljøeffekt som mulig ut av de pengene vi har til rådighet.

– Det er et moralsk dilemma om vi skal bruke pengene på å rense relativt ren gasskraft i Norge eller om vi skal kjøpe CO2-kvoter som vil redusere utslippene mer i andre deler av verden. Kanskje bør vi gjøre begge deler, avsluttet Bech Gjørv.