Statoil tar posisjoner innen LNG

august 24, 2006, 14:15 CEST

Snøhvit-utbyggingen i Barensthavet og Cove Point-terminalen på østkysten av USA er bærebjelker i Statoils LNG-strategi.

– Statoil tar viktige posisjoner innen flytende naturgass (LNG), som er verdens raskest voksende gassmarked, sa Irene Rummelhoff (forsidebildet), leder for Internasjonal gass i forretningsområdet Naturgass, på LNG-konferansen under ONS 24. august.

Rummelhoff viser til at Snøhvit-anleggene blir den første LNG-produsenten i Europa. Statoil arbeider også for å påvise nye gassressurser i Barentshavet for å øke kapasiteten ved landanlegget Hammerfest LNG.

Cove Point-terminalen ligger i delstaten Maryland.

Deler av Snøhvit-gassen skal til USA, og amerikanske myndigheter har godkjent en dobling av mottakskapasiteten ved Cove Point. Fra 2009 vil Statoil forsyne verdens største gassmarked med 10 milliarder kubikkmeter gass. Østkysten av USA har få LNG-terminaler, gjennom Cove Point får Statoil dermed gode muligheter for å posisjonere seg i den mest attraktive delen av det amerikanske gassmarkedet. Statoil har med dette tatt viktige stillinger både på produksjons- og markedssiden innen LNG.

Ifølge Rummelhoff vil LNG også vil være en viktig bidragsyter til Statoils ambisjon om å produsere 50 millliarder kubikkmeter egen gass innen 2015.

Statoil har tro på at LNG vil bli et vesentlig element i selskapets avsetningsstrategi. Det globale gassmarkedet er i vekst, og LNG-teknologien gir mulighet for å forsyne markedene med gass som ikke kan bli tilgjengelig som rørgass. Med Snøhvit-utbyggingen har Statoil tatt et første skritt i utviklingen av gassressursene i nordområdene.

Teknologien og erfaringene fra Snøhvit er viktige elementer i Statoils arbeid for å bli med på feltutbygginger i russisk del av Barentshavet.

Rummelhoff poengterer at LNG gir en økt fleksibilitet for gassprodusentene ved at de kan sende volumene til ulike markeder. Spotmarkedet for LNG er også i vekst, noe som gjør gass til en global handelsvare.