Tester elektromagnetisk metode

august 24, 2006, 09:15 CEST

Statoil og Discover Petroleum har inngått en avtale om å teste en ny elektromagnetisk metode som kan øke sannsynligheten for å finne olje og gass.

 

Metoden går ut på å samle inn elektromagnetiske data med tanke på å identifisere olje og gass i reservoaret. Den vil bli brukt som et tillegg til seismikk for å beregne sannsynligheten for funn.

Teknologien skal testes på ulike steder på norsk sokkel i løpet av høsten 2006.

– For Statoil er det viktig å være i forkant av teknologiutviklingen. Derfor er samarbeidet med Discover Petroleum om nye elektromagnetiske metoder innen leting interessant, kommenterer Statoils letedirektør Tim Dodson.

Lars T. Bjerke, som er administrerende direktør i Discover Petroleum, er svært fornøyd med å få samarbeide med et teknologiselskap som Statoil:

– Vi ser det som en bekreftelse på at vår kompetanse og teknologi kan gi et viktig bidrag i verdiskapingen på norsk sokkel, sier han.

Selskapene vil ta stilling til videre samarbeid innenfor teknologi og utforskning av lisenser og/eller nye leteområder når testingen er avsluttet.