Konsesjonssøknad for Karmøy vindkraftverk

august 25, 2006, 13:30 CEST

Hydro og Haugaland Kraft søkte fredag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for vindkraftverket på Karmøy.

- Det er flere grunner til at vi tror vindkraftverket på Karmøy kan bli veldig bra, sier Alexandra Bech Gjørv, direktør med ansvar for Hydros satsing på fornybar energi. 

- For det første trenger vi ikke å bygge nytt linjenett, men kan utnytte linjenettet som allerede eksisterer i området. Dette sparer oss for et vesentlig inngrep i naturen. For det andre vil all kraften fra kraftverket bli brukt lokalt, noe som vil gi lavere nett-tap og bidra til bedre selvforsyning, og for det tredje er vindforholdene gode.

I et område på rundt ni kvadratkilometer vil selskapene sette opp 20-35 vindmøller, hver med en kapasitet på 2,3-3,6 MW.

- Til sammen vil vindturbinene kunne produsere nærmere 225 millioner kilowattimer pr. år, eller nok til å forsyne rundt 11.000 husholdninger med ren energi, sier Bech Gjørv.

Nordøst på Karmøy

Området som selskapene søker konsesjon for, ligger nordøst på Sør-Karmøy, om lag 24 kilometer fra Haugesund, 4,5 kilometer fra Kopervik, 3,5 kilometer fra Skudeneshavn og 4 kilometer fra Åkra. En 3 MW vindturbin vil ha en tårnhøyde på 80 meter og en rotordiameter på 90 meter. Samlet høyde fra bakkenivå til møllespiss vil bli 125 meter.

Underveis i planleggingen har området som selskapene ønsker å bygge en vindpark på, blitt vesentlig mindre enn det som opprinnelig ble forhåndsmeldt til NVE.

- Vi er opptatt av å ha en god dialog med folk som bor der vi vurderer å bygge ut vindkraft. Etter gode råd fra folk med mye kunnskap om geografien på Karmøy, har vi justert arealet som vi søker konsesjon på betraktelig, sier Bech Gjørv.

Åpen dag på Utsira

Sammen med Utsira kommune og Haugaland Kraft arrangerer Hydro denne helgen åpen dag ved vind- og hydrogenanlegget på Utsira.

- Åpen dag gir anledning til å oppleve hvordan moderne vindturbiner høres og virker på nært hold, og vi håper at så mange som mulig har mulighet til å besøke Utsira denne dagen, sier Bech Gjørv.

NVE vil nå sende søknaden på høring til alle berørte parter før de gjør sin endelige vurdering.