Skip to Content
no

Statoil gjenopptar boring i Plataforma Deltana

august 28, 2006, 07:30 CEST

Statoil har startet boringen av brønnen Cocuina-2X som inngår i borekampanjen i blokk 4 i Plataforma Deltana-området utenfor østkysten av Venezuela.

– Statoil satser på å bruke aktiviteten i Plataforma Deltana som et middel til å dele vår brede erfaring fra offshore-operasjoner og til å fremme teknologioverføring til Venezuela. Målsettingen vår er å utføre borekampanjen i blokk 4 i Plataforma Deltana effektivt og i samsvar med de høyeste standarder for helse, sikkerhet og miljø, sier sier Thore E. Kristiansen, administrerende direktør i Venezuela.

- Mer enn 500 venezuelanere er ansatt i denne fasen av prosjektet, tilføyer Kristiansen.

Leteboringen utføres av riggen Sovereign Explorer, eid av Transocean Inc. Riggen har de siste tre måneder blitt oppgradert som del av forberedelsen til at virksomheten i Plataforma Deltana nå gjenopptas.

Plataforma Deltana blokk 4 ble tildelt Statoil av venezuelanske myndigheter i 2003. Statoil er operatør for lisensen med 51 prosents eierandel, mens Total har 49 prosents andel i lisensen. PDVSA Gas har rett til deltakerandel ved påvisning av drivverdig funn.

– Vi er optimistiske til resultatet av letekampanjen og håper på funn som kan gi grunnlag for utvikling av et nytt felt, sier Kristiansen.

Statoil har vært til stede i Venezuela i 11 år. I tillegg til Plataforma Deltana, deltar selskapet i tungoljeprosjektet Sincor sammen med PDVSA og Total. Prosjektet, som innebærer produksjon, oppgradering og kommersialisering av tungolje, er det mest vellykkede i Orinoco-beltet.