Tar nye industrigrep i nord

august 31, 2006, 23:45 CEST

– Statoil skal arbeide ytterligere for å gjøre nordnorske bedrifter mer konkurransedyktige for oppdrag innen olje- og gassindustrien, sa konserndirektør Terje Overvik på et seminar i Harstad 1. september.

Seminaret var en del av trettiårsmarkeringen for etableringen av Statoils Nord-Norge-kontor i Harstad.

– Vi ser at Statoils aktiviteter i nord skaper positive ringvirkninger for samfunnet og industrien. Skal oljeindustrien ha vekstmuligheter i Nord-Norge, må landsdelen få noe igjen, slik det har skjedd i den sørlige delen av landet, sa Overvik videre.

Overvik er konserndirektør for Statoils forretningsområde Undersøkelse og produksjon Norge (UPN). Under foredraget presenterte han fire nye tiltak som skal gjøre industrien i nord mer konkurransedyktig.

I forkant av konkrete anskaffelser vil Statoil tilrettelegge løsninger, kontraktspakker og anbudsvilkår som i større grad gir lokal industri muligheter for å vinne frem i anbud.

Selskapet vil bidra med fire til fem millioner kroner per år over en fireårsperiode til kompetansehevende tiltak. Disse tiltakene knyttes opp mot leverandørutviklingsprogram i regi av næringsforeninger, leverandørnettverk og kunnskapsparker.

– Vi ønsker å utvide vårt samarbeid med Harstad Kunnskapspark gjennom direkte eierskap og en samarbeidsavtale. Statoil vil også vurdere etablering av en industriinkubator for regionen i samarbeid med Selskapet for industrivekst (SIVA). Denne vil bli vurdert i sammenheng med Inkubator Hålogaland som åpner i dag, sa Overvik.

Statoil ønsker også å opprette en industrikoordinatorstilling i Harstad, samtidig som selskapet styrker den tilsvarende funksjonen som alt er etablert i Hammerfest.

– Statoil vil være arkitekt for langsiktige industrielle løsninger i nordområdene. Vi tror Barentshavet vil bli Europas neste store olje- og gassprovins. Vår konkurransekraft og muligheter til å oppnå gode resultater er helt avhengig av et godt samarbeid med en høyt kvalifisert og konkurransedyktig leverandørindustri, sa Overvik.