Tilbakekjøp av aksjer 

august 31, 2006, 15:15 CEST

Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har den 31. august 2006 kjøpt 585.000 egne aksjer til en kurs på 170,5342 kroner per aksje.

Transaksjonen er det første tilbakekjøpet som er gjennomført i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Statoil ASA 10. mai 2006 om fullmakt til styret om erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting. Etter denne fullmakten kan Statoil kjøpe tilbake inntil 50.000.000 aksjer i markedet til aksjekurser mellom 50 og 500 kroner per aksje.

Statoil ASA og den norske stat ved Olje- og energidepartementet har inngått en avtale som regulerer innløsning og sletting av en proporsjonal andel av Statens aksjer, slik at statens eierandel forblir uendret. Ved innløsning av aksjene skal Statoil ASA betale en pris til staten for hver aksje som tilsvarer volumveid gjennomsnitt av de kurser som Statoil ASA har betalt for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon på NIBOR + 1%-poeng, beregnet fra tidspunktet for de enkelte tilbakekjøp.

Etter dette tilbakekjøpet har Statoil en beholdning på 1.654.868 egne aksjer, hvorav 585.000 er ervervet i markedet for etterfølgende sletting og 1.069.868 er ervervet i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte.

I henhold til avtalen med Olje- og energidepartementet innebærer overnevnte aksjer ervervet for etterfølgende sletting en forpliktelse til å innløse 1.425.043 aksjer fra den norske stat.

Eventuelle ytterligere tilbakekjøp under denne fullmakten vil løpende bli meddelt i form av meldinger til Oslo Børs og U.S. Securities and Exchange Commission, samt publisert på www.statoil.com.


Kontaktinformasjon:

Investorrelasjoner:
Lars Troen Sørensen, direktør investor relations, +47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)
Geir Bjørnstad, direktør investor relations Nord-Amerika, +47 91 39 23 45 (mobil)

Media:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)