Tre milliarder i lokale ringvirkninger

september 1, 2006, 08:00 CEST

Nordnorske bedrifter har halt i land kontrakter til en verdi av over tre milliarder kroner under byggingen av Hammerfest LNG på Melkøya.

Ved utgangen av juli var bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark tildelt kontrakter på nærmere 3,1 milliarder kroner. Da utbyggingen ble vedtatt i 2002 var den nordnorske andelen forventet å ligge på kun 600 millioner gjennom hele utbyggingsperioden.

– Vi er svært godt fornøyd med tallene for det regionale næringslivet, sier industrikoordinator Sverre Kojedal i Snøhvit.
 
– Ved at nordnorske bedrifter nå deltar i utbyggingen av Snøhvit, øker den lokale kompetansen og konkurransekraften for framtidige petroleumsprosjekter i nord, sier han.
 
Kojedal understreker at tallene viser kontrakter knyttet til selve utbyggingsfasen. Det er også inngått betydelige kontrakter for leveranser til driftsfasen for Melkøya-anlegget. Her har Statoil stilt krav om at hovedkontraktørene skal etablere seg lokalt og dermed bidra til å skape lokale arbeidsplasser.

Norske leverandører har også sikret seg en større andel enn det som var forventet da utbyggingen ble vedtatt. Julitallene viser at vel 60 prosent av kontraktsverdiene er gått til norske bedrifter, mens forventet andel lå på 40 prosent.