Produksjonen på Oseberg Sør nedstengt i natt

september 5, 2006, 04:30 CEST

Produksjonen på Oseberg Sør ble nedstengt og personellet ble mønstret i tråd med vanlig rutine da det ca kl 3 i natt ble meldt om branntilløp i et traforom på installasjonen.

Alarmen ble utløst ved varmgang i en transformator i tilknytning til gassinjeksjonskompressoren. Hendelsen ble raskt brakt under kontroll. Alle prosedyrer ble fulgt og fungerte slik de skulle.

Produksjonen vil starte opp når alt nødvendig utstyr i traforommet er kontrollert og funnet i orden.