Vellykket brønntest i Mexicogolfen

september 5, 2006, 09:00 CEST

Statoil har sammen med Chevron og Devon foretatt en vellykket brønntest i en svært krevende struktur i Mexicogolfen.

– Resultatene fra brønnen Jack 2 er oppmuntrende og kan danne grunnlag for en framtidig utbygging i Walker Ridge-området. En utbygging vil bli teknologisk krevende. Vår erfaring fra undervannsproduksjon og produksjon fra flytende installasjoner blir viktig, sier Øivind Reinertsen, som er direktør for Statoils virksomhet i Mexicogolfen i Houston.

Under testen hadde brønnen Jack 2 en strømningshastighet på mer enn 6.000 fat olje per dag. Testresultatene er veldig oppløftende og kan indikere et betydelig funn. Det jobbes ennå for å definerer omfanget av feltets potensial.

Statoil og partnerne planlegger å bore ytterligere én avgrensningsbrønn i Jack-strukturen i 2007.

Testboringen i brønnen Jack har vært svært krevende og er den dypeste vellykkede testboringen noensinne gjennomført i Mexicogolfen. Brønnen ble boret til en total dybde på 8600 meter.Operatøren Chevron har en andel på 50 prosent i Jack-feltet, partnerne Statoil og Devon har begge 25 prosent. Feltet ligger om lag 435 kilometer sørvest av New Orleans i delstaten Louisiana og 280 kilometer fra land.

– Området er et av de nye og lovende dypvannsområdene i Mexicogolfen. Statoil har andeler på 25 prosent i Jack, 6,25 prosent i funnet St.Malo og 20 prosent i Tucker-strukturen. I tillegg har vi rettigheter i flere letelisenser som etter planen skal bores i 2007/2008. Dette gjør Walker Ridge til et kjerneområde for Statoil i Mexicogolfen, sier Reinersten.

I 2005 kjøpte Statoil hele Encanas dypvannsportefølje i Mexicogolfen. Porteføljen består av 239 blokker med en gjennomsnittlig eierandel på 40 prosent. Kjernen i porteføljen er Tahiti-utbyggingen og funnene Tonga, Fox, Jack, St. Malo og Sturgis. Transaksjonen har gjort Mexicogolfen til et potensielt kjerneområde for Statoil. Den har også bidratt til en vesentlig utvidelse av selskapets dypvannsposisjon. Funn i Jack-strukturen ble gjort i 2004.