Avtale om gassalg med Gazprom Marketing & Trading

september 6, 2006, 14:30 CEST

Hydro signerte onsdag en avtale om å selge gass til Gazprom Marketing & Trading, et britiskbasert datterselskap av det russiske energiselskapet OAO Gazprom.

Ifølge avtalen skal Hydro levere 500 millioner kubikkmeter gass til Gazprom Marketing & Trading i det britiske markedet.

– Hydro har over lang tid vært en stabil forsyner av gass til Storbritannia, og vi ser at stadig større gassvolumer vil gå til det britiske markedet i årene framover, sa Jørgen Rostrup, direktør med ansvar for Hydros markedsaktiviteter, da han onsdag var i London for å signere gassalgsavtalen sammen med sjefen for Gazprom Marketing & Trading, Vitaly Vasiliev.

Gassalgsavtalen har en varighet på ett år fra 1. oktober 2006.

Gassen skal transporterers gjennom den sørlige delen av gassrørledningen Langeled, som åpner for transport av norsk gass mellom Sleipner og Easington i Storbritannia i oktober. Den nordlige delen av Langeled, som skal være ferdig til oktober 2007, vil strekke seg fra Sleipner til Nyhamna i Aukra kommune. Derfra vil det som blir verdens lengste undersjøiske gassrørledning, transportere gass fra Ormen Lange-feltet til det britiske markedet.

– Siden 2001 har Hydro doblet gassproduksjon fra om lag 5 til 10 milliarder kubikkmeter. Produksjonen fra våre felt vil fortsette å øke, og vi forventer å nå i overkant av 16 milliarder kubikkmeter i 2010, når produksjonen fra Ormen Lange vil være på platå, opplyste Rostrup.