Produksjonen på Oseberg Sør i gang

september 6, 2006, 12:45 CEST

Produksjonen på Oseberg Sør er kommet i gang med redusert kapasitet etter en kortvarig nedstenging i forbindelse med en kortslutning i en transformator natt til tirsdag.

Det oppsto kortslutning i en transformator i tilknytning til gassinjeksjonskompressoren, og utstyret må repareres eller skiftes ut før produksjonen kan komme opp på normalt nivå.

Fra Oseberg Sør produseres det 65.000-70.000 fat olje i døgnet. Det er estimert at oljeproduksjonen fra plattformen blir redusert med omtrent 30.000 fat i døgnet før transformatoren fungerer som den skal. Etter planen vil alt være orden i løpet av helgen eller tidlig neste uke.

Gasseksporten fra Oseberg-området blir ikke påvirket av dette.