Best på bærekraft på Dow Jones

september 6, 2006, 23:00 CEST

For tredje år på rad er Statoil er rangert som verdens beste selskap på bærekraft innen olje- og gassektoren av bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability World Index.

– Anerkjennelsen fra Dow Jones Sustainability World Index gjør oss stolte, men også ydmyke. Vårt aktive samfunnsansvar med respekt for helse, miljø og menneskerettigheter skal synes og skape positive ringvirkninger overalt hvor vi driver vår virksomhet, sier Reidar Gjærum, konserndirektør for kommunikasjon i Statoil.
Bare 11 av 81 selskaper innen olje- og gassektoren kom i år inn på medlemslisten til DJSI World. Disse får bruke Dow Jones' bærekraftlogo (bildet). Statoil er høyeste rangert av alle innenfor hovedgruppen Økonomi samt innenfor undergruppene Utvikling av medarbeidere og Sosial utvikling av samfunn.

– Det er svært gledelig for Statoil å bli rangert som best i verden på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). En av Statoils kjerneverdier er å bidra til bærekraftig utvikling og ta samfunnsansvar. Dette er en tilbakemelding fra markedet som viser at vi holder stø kurs i vårt forbedringsarbeid. Naturligvis er det en ekstra bonus å toppe denne eksklusive listen, sier Rolf Magne Larsen, direktør i Landanalyse og samfunnsansvar.

Statoil bærekraftrapport for 2005 formidler selskapets strategi for samfunnsansvar. Rapporten kan bestilles eller lastes ned fra www.statoil.com.